NIEUWS


Zomerschool 2017

Groepsfoto-2017


Anton, Ilse en Michael zijn dit jaar naar Japan vertrokken om deel te nemen aan de jaarlijkse zomerschool in Katsuura. Deze zomerschool stond zoals altijd onder leiding Kondo Katsuyuki Sensei en vier andere topleraren uit Japan (Kondo Masayuki, Hasegawa, Osayama en Yoshizawa). Er hebben ruim 70 Daito Ryu beoefenaars uit Japan, Italië, Rusland, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, Slowakije, Amerika, Malta, Australië, Engeland, Spanje en de Verenigde Emiraten deelgenomen. Zoals elk jaar was het erg leerzaam, vermoeiend en super gezellig.
Hiro
Strand
Michael

SANDAN en SHIBUCHO.

Na een week lang en hard trainen heeft Anton examen gedaan voor de derde dan. Met het behalen van de derde dan is Anton tevens benoemd tot Branch Chief (Shibucho). Dat is extra goed nieuws omdat vanaf dit moment de studygroup een zelfstandige Branch dojo is geworden. Dit is een mooie erkenning voor de inzet van de gehele (voormalige) studygroup!
De naam van de dojo is veranderd in Daito-Ryu Aiki Jujutsu Rotterdam.


o
Anton

EMBU TAIKAI

Training
Training2

De zomerschool is afgesloten met de Embu Taikai. Dit is een officiële feestelijke bijeenkomst van alle Daito-ryu Aiki Jujutsu dojo’s uit Japan en aanwezige andere landen. Alle dojo’s hebben een programma voorbereid waarin zij hun vaardigheden aan elkaar demonstreren. De beste demonstraties zijn beloond met een prijs. De demonstratie die Anton, Ilse en Michael hebben voorbereid is ook in de prijzen gevallen. Ilse heeft door haar prestatie tijdens de demonstratie een individuele 2e prijs behaald.Prijs